Presné informácie v pravý čas a na správnom mieste sú dnes neodmysliteľným predpokladom efektívneho riadenia. Na to aby, ste ich mali k dispozícií potrebujete kvalitný informačný systém, ktorý sa postará o to, že Vaše rozhodnutia budú vždy založené na reálnych podkladoch

 

SunSoft- ekonomický software

Ekonomický software SunSoft EcoSun je navrhnutý pre rôzne formy podnikateľských aktivít a rôzne typy firiem. Produkty  SunSoft sú zamerané nielen na zabezpečenie účtovných a legislatívnych potrieb firmy, ale najmä na podporu vášho podnikania.

 

 

 

 

MRP- účtovný software

MRP® účtovné agendy sú pod neustálou kontrolou profesionálnych účtovných firiem, daňových poradcov a audítorov.