Archive for the ‘Featured’ Category

Notebook ASUSmultifunkčné zariadenie HP zdarma!!!!

Categories: Featured

USB 8GB345,-€   DETAILY K PRODUKTOM CHÝBAJÚ! 

Categories: Featured

SunSoft- ekonomický software Ekonomický software SunSoft EcoSun je navrhnutý pre rôzne formy podnikateľských aktivít a rôzne typy firiem. Produkty  SunSoft sú zamerané nielen na zabezpečenie účtovných a legislatívnych potrieb firmy, ale najmä na podporu vášho podnikania. Systém EcoSun je plne modulárny ekonomický software určený pre lokálne aj sieťové spracovanie s podporou výmeny dát medzi vzdialenými pracoviskami. Všetky moduly vyžadujú prihlasovanie užívateľom a na základe prístupových práv je vymedzený rozsah ich pôsobenia v aplikacií.     EcoSun sa dá prispôsobiť všetkým odvetviam! (Základné moduly)   Podvojné účtovníctvo PU   Obchodný a skladový informačný sys. OASIS   Personalistika a mzdy PAM   Informačný systém pre manažérov ISM   Riadenie  [ Read More ]

Categories: Featured

MRP

MRP- účtovný software MRP® účtovné agendy sú pod neustálou kontrolou profesionálnych účtovných firiem, daňových poradcov a audítorov. Program je vhodný pre strojárenský a elektrotechnický priemysel, textilnú a nábytkársku výrobu, a ďalšie odvetvia v segmente malých a stredných firiem so zákazkovou, kusovou či sériovou výrobou.     Jednoduché aj podvojné učtovníctvo (Základné moduly systému MRP-K/S) Účtovný/Peňažný denník     Prijaté/Vydané faktúry   Objednávky prijaté/vydané Adresár dodávateľov/odberateľov Evidencia majetku Sklady Maloobchod Reštaurácia Pomocné knihy Pokladne Kniha bankových výpisov Kniha príkazov na úhradu Zápočty Manažerské grafické analýzy Údržba dát a nastavenie uživateľských práv k jednotlivým modulom Multiverzia   Máte záujem alebo otázku? Napíšte nám! 

Categories: Featured

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting.been the Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting.

Categories: Featured